خدمات شرکت

اصول ما

قابليت اطمينان

با اتكا به تجربيات طولاني، با مشتريان خود، روابط بلندمدتي برقرار كرده و رضايت آنها را تامين مي كنيم.

توان بالا و قابليت انعطاف

بر اساس زنجيره تأمين(Supply Chain) ، ما مسئوليت حمل و نقل داخلي و بين المللي را از مبدأ تا مقصد، از بارگيري تا تخليه، با كشتي ، واگن و كاميون در هر حجمي كه باشد، به عهده مي گيريم.

كاهش هزينه

ناوگان متنوع ريلي، جاده اي، توان لجستيكي و تأسيسات گسترده ذخيره سازي ما، به معناي كاهش هزينه هاي مشتري است . استفاده از خدمات يكپارچه و مطمئن، با كاهش هزينه همراه خواهد بود.

سایت های مرتبط

آخرین اخبار

جستجو در سایت